METSÄSÄÄTIÖN TEETTÄMÄ KYSELY: SUOMALAISET PITÄVÄT METSÄSEKTORIA VASTUULLISENA – MUOVI HALUTAAN KORVATA LISÄÄMÄLLÄ PUUN KÄYTTÖÄ

SUOMALAISISTA 90 PROSENTTIA PITÄÄ METSÄSEKTORIN TOIMINTAA VÄHINTÄÄN MELKO VASTUULLISENA. YLI KOLMASOSA SUOMALAISISTA KOKEE SEKTORIN SELKEÄSTI VASTUULLISEKSI, SELVIÄÄ TÄNÄÄN JULKAISTUSTA KYSELYTUTKIMUKSESTA. Vastuullisimmin metsäsektorin koetaan toimivan puun alkuperän varmistamisessa. Enemmistö suomalaisista suhtautuu metsäsektoriin myönteisesti myös tuotannon kestävyyden, energian käytön ja tuotannon, ilmastonmuutoksen torjunnan, vesistön suojelun ja työnantajavastuun suhteen. Erityisen myönteisesti suomalaiset suhtautuvat puupohjaisiin tuotteisiin. Puurakentamiseen suhtautuu vähintään…

Puumarkkinatyöryhmältä suositus kauppatapojen kehittämiseksi valtakirjakaupassa

Puumarkkinoihin liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä keskustelufoorumina toimiva puumarkkinatyöryhmä on antanut suosituksen avointen ja reilujen kauppatapojen edistämiseksi toimeksiantoihin perustuvassa puukaupassa. Muun muassa tarjouspyyntöjen ja tarjousten tietosisältöön, kilpailutukseen sekä sähköisen puumarkkinapaikan hyödyntämiseen liittyvän suosituksen tavoitteena on edistää tasapuolista kilpailua sekä lisätä valtakirjakaupan eri osapuolten välistä yhteisymmärrystä ja luottamusta. Suositus on puumarkkinaosapuolten yhteinen näkemys suositeltavista toimintatavoista valtakirjakaupoissa. Kaikki markkinaosapuolet…