Metsä Fibre käynnistää yhteensä noin 1,7 miljardin euron investointien hankesuunnittelun

Metsä Group Rauma havainnekuva Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa hankesuunnittelun uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin ja uuden mäntysahan rakentamiseksi Raumalle. Toteutuessaan näiden investointien arvo olisi kokonaisuudessaan noin 1,7 miljardia euroa vuosina 2020–2023. Kemin ja Rauman investointien seurauksena Suomeen syntyisi vuositasolla noin 0,6 miljardin euron positiiviset tulovaikutukset, 0,7 miljardin euron viennin lisäys sekä noin 2 000 henkilötyövuoden…

Kotimaisen raakapuun käyttö uuteen ennätykseen 2018

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2018 jo kuudetta vuotta peräkkäin. Käyttömäärä rikkoi 70 miljoonan kuutiometrin rajan ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja myös tuontipuun kulutus kääntyi kasvuun. Eri toimialoista eniten puuta käytti selluteollisuus. – Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2018 kaikkiaan 74 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli lähes…

Ympäristöseurannat ovat metsätalouden rutiinia

Metsien käsittelyssä lainsäädäntö, metsäsertifiointi ja sertifioitu ympäristöjärjestelmä ohjeineen edellyttävät, että mm. luontokohteiden ominaispiirteet säilytetään ja metsien maisema-, virkistys- sekä kulttuuriarvot turvataan. Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas asettaa selkeät ympäristövaatimukset metsätalouden harjoittamiselle ja sen laadun jatkuvalle parantamiselle. ”Seuraamme työn jälkeä vuosittain tehtävillä ympäristöseurannoilla, joilla varmistetaan, että toiminta on ohjeiden mukaista ja toimenpiteiden ympäristönhoidollinen taso on korkea”, kestävän kehityksen…

Lopen Rakennuspuun Kurki: Suomalainen mänty on aliarvostettu jalopuu

Lopen Rakennuspuu Oy:n toimitusjohtaja Tommi Kurki pitää suomalaista mäntyä aliarvostettuna jalopuuna. Kurjen mukaan suomalainen puusepänteollisuus ei ole kiinnostunut männystä, vaan keskieurooppalaisesta jalopuusta. – Meillä mänty on aliarvostettu, kun sitä on helppo saada ja siihen on totuttu. Asenne lähtee vinoon jo koulutuksessa, kun tulevat puusepät kertovat, että koulussa käytetään enemmän tammea ja pyökkiä kuin kotimaista mäntyä….