:VÄITÖS: Metsien käytön monipuolistaminen edellyttää metsäalan toimijoilta laaja-alaisemman tiedon hallintaa

Metsänomistajat odottavat päätöksenteon tukipalveluiden tunnistavan heidän moninaiset tavoitteensa metsien omistamisessa ja hoidossa. Tieto- ja neuvontapalvelut keskittyvät kuitenkin edelleen lähinnä puuntuotantoon, ilmenee Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Sari Pynnönen tutkii väitöskirjatyössään metsänomistajien näkemyksiä metsiin liittyvistä päätöksenteon tukipalveluista sekä tiedon käyttöä niissä. – Haasteena on yksityismetsänomistajille suunnattujen tieto- ja neuvontapalvelujen vähäisyys tai suoranainen puute liittyen muuhun kuin tasaikäisrakenteiseen puuntuotantoon. Luontoarvojen huomiointi…

Suhdannekäänne painoi metsäteollisuuden tuotantomääriä viime vuonna; Sellun tuotannossa syntyi silti uusi Suomen ennätys: 8,32 miljoonaa tonnia

Metsäteollisuuden päätuoteryhmistä paperin, kartongin, sahatavaran ja vanerin tuotantomäärät laskivat viime vuonna verrattuna vuoteen 2018, kun kansainvälinen suhdannekäänne voimistui loppuvuodesta. Sen sijaan sellun vuosituotannossa tehtiin uusi Suomen ennätys: 8,32 miljoonaa tonnia, selviää Metsäteollisuus ry:n tilastosta. Globaalin talouden heikkeneminen loppuvuonna supisti suomalaisten tehtaiden tuotantoa metsäteollisuuden päätuoteryhmissä. Paperin vuosituotanto laski noin 14 prosenttia ja kartongin 3 prosenttia edellisvuoden…