TAPIO: Happamien sulfaattimaiden huomioiminen metsätaloudessa

Uusi raportti happamien sulfaattimaiden huomioimisesta metsätaloudessa Tapion vetämässä vesien- ja merenhoidon kärkihankkeessa selvitetään puuntuhkan käyttöä ennaltaehkäisemään happamien sulfaattimaiden aiheuttamia haittoja metsänuudistamisen ja maanmuokkauksen yhteydessä. Hankkeessa on julkaistu uusi raportti Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) karttapalvelun hyödyntämisestä happamien sulfaattimaiden paikallistamisessa käytännön metsätalouden tarpeisiin. Happamilla sulfaattimailla maan kaivua edellyttävät metsätaloustoimenpiteet voivat heikentää sekä metsänuudistamisen tulosta että vastaanottavien vesistöjen tilaa….

Moni nuori liittää metsäalaan perinteisiä ja maskuliinisia mielikuvia: kiinnostus alaa kohtaan on yhä sukupuolittunutta

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten käsityksiä metsäalan tulevaisuudesta. Tutkimukseen vastasi reilut 400 17-18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea.  Moni nuori liittää metsäalaan maskuliinisia ja perinteisiä mielikuvia. Kaikki alaan liittyvät fyysiset työt eivät myöskään houkuttele nuoria osaajia. Nuorten käsityksiä metsäalan tulevaisuudesta selvitettiin osana LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston Metsäalan osaaminen, uudistuminen ja houkuttelevuus tulevaisuudessa -tutkimusta. Tutkimuksen osana toteutettiin kysely, jonka…

Metsiä hoitamalla hiilivarasto vahvaan kasvuun ja raaka-ainetta fossiilisia korvaaville tuotteille

Suomen metsien hiilivarastoa voidaan edelleen kasvattaa samaan aikaan kun metsien käyttöä lisätään. Tämä edellyttää poliittisia päätöksiä, joilla kannustetaan metsien kasvun kannalta oikein ajoitettuun hoitoon. Metsien elinvoimaa ja kasvua ylläpitävä metsänhoito on edullista ja tehokasta ilmastopolitiikkaa. Metsävarojen kartuttaminen ja puupohjaisten tuotteiden tuotanto yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen. Metsäteollisuus vastaa hallituksen Hiilineutraali…