Metsähallitus Metsätalous Oy

Oulujärven Manamansalossa harvennetaan metsää

pantio_toimenpidekartta-page-001

Yhdessä sovitut harvennuskohteet on merkitty suunnitelmakartalle vaaleanruskealla ja tummanruskealla reunuksella.

Metsähallitus on suunnitellut harvennuksia Oulujärven Manamansalon valtion maalle. Työt on tarkoitus aloittaa joulukuun alussa, maan jäätyneenä ollessa.

Metsänkäsittelysuunnitelma on tehty yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Metsähallituksen, Kainuun luonnonsuojelupiirin ja Suomen luonnonsuojeluliiton edustajat tekivät yhteisen maastokatselmuksen suunnitelma-alueelle syyskuussa 2019.

”Maastossa todettiin yhdessä, että ensiharvennuksen ja muun harvennuksen voi tehdä jäätyneen maan aikana. Harvennuksessa korostetaan monimuotoisuutta ja otetaan huomioon riistan elinolosuhteet jättämällä osa harvennusalueesta käsittelemättä”, kertoo suunnittelupäällikkö Hannu Tolonen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Myös Manamansalon leirintäalueen yrittäjälle on esitelty metsänkäsittelysuunnitelmaa.

Harvennuskohteiden pinta-ala on yhteensä 86 hehtaaria.