Yleiset Uutiset

Metsäteollisuus: EU:n uusi teollisuusstrategia sivuuttaa biotalouden mahdollisuudet

stacked-firewood

Euroopan komission tänään julkaisema uusi teollisuusstrategia korostaa kilpailukyvyn edellytysten luomista. Biotalouden rooli jää strategiassa valitettavan ohueksi. Strategia ummistaa silmänsä biopohjaisten ja uusiutuvien ratkaisujen tuomilta mahdollisuuksilta.

Tänään julkistettu EU:n uusi teollisuusstrategia ei tarjoa fossiilittomia ja uudistuvia ratkaisuja tarjoavalle metsäteollisuudelle riittävän merkittävää roolia kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.

Metsäteollisuus on yksi teollisen uudistumisen edelläkävijöistä. Se on toimiala, joka uusiutuvien raaka-aine-, tuote- ja energiaratkaisujensa avulla tukee myös muita teollisuuden toimialoja uudistumisessa. Metsäteollisuus tarjoaa ratkaisuja irtautumiselle fossiilipohjaisesta taloudesta. Siten sen tulisi olla koko maanosan teollisuuden uudistumiseen tähtäävässä teollisuusstrategiassa suuremmassa roolissa.

– Biotalouden osuus jää strategiassa lähes olemattomaksi. Tämä on harmillista, koska metsäteollisuudella on paljon annettavaa EU:n ilmastotavoitteiden mukaiseen, kestävään teolliseen uudistumiseen. Erityisesti EU:n kohtalaisen tuoreen biotalousstrategian valossa on ristiriitaista, ettei metsäteollisuuden luomia mahdollisuuksia hyödynnetä täysimääräisesti, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Digitalisaatiolla on strategiassa erittäin vahva painoarvo. Sitä pidetään merkittävänä kilpailukyvyn ja kestävyyden edellytyksenä kaikilla toimialoilla. Monet strategian keskeisistä teknologiasektoreista näyttelevät keskeistä roolia myös suomalaisen metsäsektorin kehityksessä.

– Teollisuuden kilpailukyvyn edellytysten korostaminen on erittäin tärkeää. Panostukset tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaan sekä puhtaiden teknologioiden ja kiertotalouden periaatteisiin nojaaviin liiketoimintamalleihin ovat vahvasti esillä, Jaatinen kiittelee.

Uudessa teollisuusstrategiassa pyritään hyödyntämään julkisia rahoitustyökaluja yksityisten investointien vauhdittamiseksi. Teknologioiden nopean markkinoille viennin ja käyttöönoton kiihdyttämiseksi tullaan arvioimaan uudelleen mm. EU:n immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön toimivuus ja panostamaan kansainvälisen kaupan pelikentän tasoittamiseen. On hyvä, että EU kiinnittää huomiota mm. osaamisen vahvistamiseen ja liikkuvuuteen sekä kilpailukykyisesti hinnoitellun energian saatavuuteen.

– Järkevästi jalkautettuna nämä toimenpiteet parantavat myös suomalaisen metsäteollisuuden edellytyksiä tukea Green Dealin, EU:n vihreän kehityksen ohjelman, mukaisia tavoitteita, Jaatinen toteaa.