Tapio Oy

TAPIO: Happamien sulfaattimaiden huomioiminen metsätaloudessa

pexels-photo-675949

Uusi raportti happamien sulfaattimaiden huomioimisesta metsätaloudessa

Tapion vetämässä vesien- ja merenhoidon kärkihankkeessa selvitetään puuntuhkan käyttöä ennaltaehkäisemään happamien sulfaattimaiden aiheuttamia haittoja metsänuudistamisen ja maanmuokkauksen yhteydessä. Hankkeessa on julkaistu uusi raportti Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) karttapalvelun hyödyntämisestä happamien sulfaattimaiden paikallistamisessa käytännön metsätalouden tarpeisiin.

Happamilla sulfaattimailla maan kaivua edellyttävät metsätaloustoimenpiteet voivat heikentää sekä metsänuudistamisen tulosta että vastaanottavien vesistöjen tilaa. Haittojen torjunta käytännön metsätaloudessa edellyttää asian huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa Suomen rannikon happamien sulfaattimaiden esiintymisalueella. Koska happamia sulfaattimaita esiintyy vain paikoitellen, haittojen ehkäisemiseksi happamien sulfaattimaiden tunnistamisesta ja sijainnista tarvitaan yksityiskohtaista tietoa.

”Metsäkohteilla happamat sulfaattimaat on vaikea tunnistaa maastossa. Riskialueilla metsätaloustoimenpiteet on suunniteltava jo ennakkoon siten, että esiintymisen mahdollisuus huomioidaan”, kertoo erikoistutkija Tiina Maileena Nieminen, Lukesta.

HaSuMetsä-hankkeessa selvitettiin edellytyksiä hyödyntää GTK:n yleiskartoitusta happamien sulfaattimaiden esiintymisen arvioinnissa metsänuudistusaloilla.

“Metsämailta tarvittaisiin enemmän havaintopisteitä, mutta GTK:n karttapalvelu toimii kuitenkin hyvänä lähtökohtana metsätaloustoimenpiteiden suunnittelulle Suomen rannikkoalueilla” vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapiosta toteaa.