Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana jatkaa UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen

Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 on valittu toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM-Kymmene Oyj:stä. Varapuheenjohtajista tehtävässään jatkaa pääjohtaja Kari Jordan Metsä Groupista. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin talousjohtaja Seppo Parvi Stora Enso Oyj:stä.

Heidän lisäkseen järjestön työvaliokunnan jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Kalle Kantola,
Haapajärven Ha-Sa Oy, Mill Director Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy,
toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy sekä toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy.

Metsäteollisuus ry:n hallituksen jäseninä vuonna 2015 toimivat edellä mainittujen lisäksi:

Toimitusjohtaja Jussi Aine, Puustelli Group Oy
Divisioonan johtaja Kati ter Horst, Stora Enso Oyj
Toimitusjohtaja Arto Huurinainen, Tornator Oyj
Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Fibre Oy
Toimitusjohtaja Lauri Junnila, Pankaboard Oy
Toimitusjohtaja Pekka Kauranen, Harvestia Oy
Toimitusjohtaja Pekka Kopra, Westas Group Oy
Toimitusjohtaja Juha Koukka, Savon Sellu Oy
Toimitusjohtaja Juha Kuusisto, Veljet Kuusisto Oy
Toimitusjohtaja Heikki Merikoski, Oy SWM-Wood Ltd
Tehtaanjohtaja Heikki Mustaniemi, Oy SCA Hygiene Products Ab
Varatoimitusjohtaja Kari Nikkanen, Olavi Räsänen Oy
Toimitusjohtaja Tapio Pitkänen, Omatalo Oy
Toimitusjohtaja Juhani Pöhö, Mondi Lohja Oy
Toimitusjohtaja Kyösti Pöyry, Paperinkeräys Oy
Toimitusjohtaja Tommi Ruha, Kuhmo Oy
Operatiivinen johtaja Kari Vuori, DS Smith Packaging Finland Oy
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Sairanen, Puusepänteollisuus ry
Toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari, Kotkamills Oy
Johtaja Heikki Vappula, UPM-Kymmene Oyj
Teollisuusneuvos Jouko Virranniemi, Pölkky Oy
Toimitusjohtaja Sakari Wallin, Suomen Kuitulevy Oy
Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö. Edistämme metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti. Metsäteollisuus ry:n jäseniä ovat massan, paperin ja kartongin valmistajat. Puutuoteteollisuuden yrityksistä jäsenenä on pääosa saha- ja levyteollisuuden yrityksistä sekä puun jatkojalostajia. Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 160 000 suomalaista. Metsäteollisuus tarjoaa toimeentuloa ja elinvoimaisuutta myös haja-asutusalueille ja tuo viidenneksen maamme vientituloista.