YT-neuvottelut

Fin Foreliassa yt-neuvottelut

Fin Forelia Oy:ssä aloitetaan YT-neuvottelut 16.12.2014 metsäpuiden taimimarkkinoilla tapahtuneiden muutosten takia. Muutokset markkinoilla ovat johtaneet yhtiön taloudellisen tuloksen heikkenemiseen, jonka takia yhtiössä haetaan uutta kannattavaa toimintamallia sopeuttamalla toiminta nykyiseen markkinatilanteeseen.

Fin Forelia Oy on Metsähallituksen täysin omistama tytäryhtiö. Fin Forelia tuottaa yli 60 miljoonaa metsäpuun tainta vuodessa. Yhtiöllä on seitsemän taimitarhaa ja liikevaihto on yhdeksän miljoonaa euroa.