Metsäteollisuus ry

Puun saatavuus on edellytys biotalouden kasvulle

Kestävyyden rajoissa hyödynnettävää puuta Suomen metsissä riittää kohtuudella, mutta se pitää saada nyt kasvavasti liikkeelle. Tämä edellyttää päättäjiltä vaikuttavia ja koko metsänomistajakuntaa koskevia ohjauskeinoja, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo Joutsan joutopäivien Metsästä hyvinvointia – Biotalouden uusi nousu -seminaarissa.

Metsäteollisuuden ilmoittavat investoinnit kasvattavat kotimaisen puun kysyntää yli viidenneksellä nykytasosta jo lähivuosina. Myös hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi puun käytön lisääminen 15 miljoonalla kuutiometrillä vuosittain.

“Suomessa biotalous ja sen kasvu pohjautuvat pitkälti puuhun ja sen kestävään käyttöön. Suomalaisella metsänomistusrakenteella yksityisten metsänomistajien kattava sitoutuminen aktiiviseen metsänhoitoon ja puun myyntiin on biotalouden kasvun keskeinen edellytys. Lähivuosien puun käytön lisäyssuunnitelmat haastavat rajusti puumarkkinoita – tämän miesmuistiin suurimman haasteen selättämiseen tarvitaan kaikki mukaan”, metsäjohtaja Salo sanoo.

Lyhyellä tähtäimellä puun saatavuutta vahvistavina keinoina voisi olla puun myyntiin nykyistä paremmin kannustava verotus, kaavoituksen kehittäminen sekä metsävaratietojen käytön tehostaminen.

“Avainsana on aktiivisuus. Tarvitaan järjestelmä, joka aktivoi metsänomistusta kokonaisvaltaisesti ja palauttaa hyvän metsänhoidon jälleen suomalaiseksi kunnia-asiaksi tiellä kohti kestävää ja kasvavaa metsien taloudellista hyödyntämistä”, Salo esittää.

Pidemmän aikavälin tavoitteena tulee Salon mukaan olla metsätila- ja omistusrakenteen parantaminen.

“Metsätilojen keskikoko on saatava kasvuun, mikä luo pohjaa kannattavammalle ja ammattimaisemmalle metsänomistukselle. Tässä keinoina ovat esimerkiksi kuolinpesäomistuksien purkaminen ja yhteismetsien aseman edistäminen”, hän sanoo.

“Hyvän metsänhoidon sato korjataan usein vasta vuosikymmenien päästä. Kaikki merkit viittaavat siihen, että puulle riittää kysyntää myös kauempana tulevaisuudessa biotalouteen siirtymisen myötä. Toimintamme kasvupohja pitää sopeuttaa kestäviin hakkuumahdollisuuksiin ja kasvavan puun käytön rinnalla pitää hoitaa hyvin myös ekologinen kestävyys ja erityisesti metsäluonnon monimuotoisuus. Näin toimien biotaloudessa on kasvupohjaa myös lapsillemme ja ympäristösuorituskykymme täyttää kansainvälisten markkinoiden vaatimukset”, Salo muistuttaa.

Metsäteollisuudella on keskeinen rooli suomalaisen hyvinvoinnin takaamisessa. Vuonna 2014 Suomen kymmenestä tärkeimmästä vientituotteesta kolme oli metsäteollisuuden tuotteita. Vientituloista noin viidennes tulee metsäteollisuudesta.

“Teollisuuden toimintaedellytysten tulee olla kunnossa myös jatkossa, jotta biotaloudella on edellytyksiä kehittyä. Puuta tulee olla tarjolla riittävästi ja kilpailukykyisin kustannuksin. Näin kasvumahdollisuus ei jää vain mahdollisuudeksi”, Salo vetoaa.