MTK

Metsät puskevat puuta ennätystahtiin ja tuottavat yhteiskunnalle valtavasti hyötyä

Kun Suomi lomailee, metsät tekevät työtä. Runkopuun määrä metsissämme kasvaa kesäkuukausina lähes miljoonalla kuutiometrillä joka päivä.

Miljoonasta kuutiometristä puuta voidaan esimerkiksi tehdä 12 miljoonalle ihmiselle vuoden pehmopaperit. Suomen asuntorakentamiseen tarvittu puumäärä kasvaa myös helposti vuorokaudessa. Lisäksi miljoonasta kuutiometristä puusta voidaan valmistaa liikennepolttoainetta yli miljardin kilometrin autoilua varten.
Näihin tuotteisiin ja palveluihin tuotetulle puulle on markkinat ja markkinahinta. Puun käyttöä voidaan myös merkittävästi lisätä.

Metsät tuottavat myös muita tuotteita ja palveluita kuin puuta. Metsien virkistyskäytöllä on todistetusti erittäin myönteisiä vaikutuksia ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.  Sieni- ja marjasato kypsyvät näinä viikkoina ja myöhemmin syksyllä alkaa metsästys. Lisäksi metsien tuottamat ympäristöhyödyt ovat erittäin merkittävät.

Metsät sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ilmakehästä ja auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsät ovat ylivoimaisesti tärkein hiilinielumme. Suomessa metsät sitovat yli puolet tuottamastamme hiilidioksidista. Näille tuotteille ja palveluille ei ole markkinoita tai markkinahintaa, vaikka kaikki myöntävät niiden tärkeyden.

Puun uuden teollisen käytön lisäksi tarvitsemme uutta, rohkeaa lähestymistapaa metsien muiden kuin puutuotteiden tuotantoon. kannustamiseksi.  Aidosti ympäristötietoiset markkinat ovat valmiit maksamaan myös ympäristöarvoista.