MetsäteollisuusPuukauppa

Metsäteollisuus: Vuosi 2021 oli vilkas puukauppavuosi

Metsäteollisuus: Vuosi 2021 oli vilkas puukauppavuosi

Viime vuonna Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yhteensä 36,8 miljoonaa kuutiota puuta, mikä on 24 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuoden kuluessa raaka-ainekustannukset kohosivat merkittävästi. Metsäteollisuuden valmistamilla puupohjaisilla tuotteilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä niillä korvataan uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Hyvä ja oikea-aikainen metsien hoito takaa sekä puuraaka-aineen riittävyyden että metsien vahvan hiilinielun.

Vuonna 2021 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta 24 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Puukauppa kävi ennätysvauhtia kesän loppuun asti, mutta tasaantui loppuvuotta kohti. Jäsenyritykset ostivat yhteensä 36,8 miljoonaa kuutiota puuta.

Vuonna 2021 tukkipuuta ostettiin yhteensä 17,6 miljoonaa kuutiota, mikä oli 39 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitupuun ostomäärä oli 17,7 miljoonaa kuutiota, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

– Vuosittaiset ostomäärät vaihtelevat tuotemarkkinoiden mukaan. Vuoden 2021 ostomäärä oli 7 prosenttia suurempi kuin viiden vuoden ostomäärien keskiarvo, kertoo metsäjohtaja Karoliina Niemi Metsäteollisuus ry:stä.

Koko vuoden 2021 keskimääräinen havutukkien kantohinta nousi 12–13 prosenttia edellisvuodesta ja koivutukin 4 prosenttia. Kuitupuun kantohinnat nousivat 4–5 prosenttia.

Joulukuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 61 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 65 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 65 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 41 ja 68 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 45 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 31 ja 50 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–19 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 10 ja 22 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Hankintakauppoina puuta ostettiin yhteensä 2,9 miljoonaa kuutiota, mikä oli 8 prosenttia kaikista kaupoista. Hankintakauppojen osuus kaikista puukaupoista laski 2 prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna. Lähes kolme neljäsosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta. Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle.

Metsäteollisuudella ja -taloudella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Metsäteollisuuden tuotteilla korvataan uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja vähennetään päästöjä. Lisäksi kasvavat ja hyvin hoidetut metsät sitovat hiiltä ja hillitsevät siten ilmastonmuutosta. Kotimaisella tuotannolla rahoitetaan myös hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja toimintaa sekä turvataan työpaikkoja kaikkialla Suomessa.

– Ilmastonmuutoksen hillinnässä metsien hyvä ja oikea-aikainen hoito on ratkaisevassa asemassa tulevaisuuden kannalta. Nuorten metsien ja taimikoiden hoitorästejä tulee purkaa kuluvana vuonna, kun kestävän metsätalouden rahoituksen (kemera) ehdot ja työlajit pysyvät vielä ennallaan, muistuttaa metsäjohtaja Niemi.

Share this post

About the author