Suomen Metsäsäätiö

:SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ: APURAHOJA JAETTIIN 1,6 MILJOONAA EUROA SUOMALAISEN PUUN PUOLESTA

:SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ: APURAHOJA JAETTIIN 1,6 MILJOONAA EUROA SUOMALAISEN PUUN PUOLESTA

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus viime vuodelta on julkaistu. Vuonna 2021 apurahoja jaettiin noin sataan metsäelinkeinoa vahvistavaan hankkeeseen. Kymmenet tuhannet lapset ja nuoret pääsivät Metsäsäätiön kuljetusapurahojen ansiosta bussikyydillä metsään. Uusia apurahahankkeita ovat esimerkiksi Taskumetsä-mobiilipeli sekä Punkaharjun metsäopastukset, joista kuullaan tämän vuoden puolella lisää.

Suomen Metsäsäätiön hallintoneuvoston kokous sekä säätiön hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin maaliskuussa. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja hallituksen puheenjohtajana UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander. Hallintoneuvostoon valittiin METO – Metsäalan Yrittäjät ry:n Ari Teittinen Juha Hiltusen tilalle. Hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanot löytyvät Metsäsäätiön verkkosivuilta .

METSIEN SUOMI NÄKYY JA KUULUU LAAJASTI TOUKOKUUSSA

Metsien Suomi -viestintähanke oli viime vuonna Metsäsäätiön suurin yksittäinen apurahahanke. Hanke tavoitti hyvin suuren yleisön ja oli tutkitusti vaikuttava. Seurantatutkimusten tulosten mukaan kolme neljästä vastaajasta suhtautui metsien käyttöön aiempaa positiivisemmin viime vuoden kampanjoiden jälkeen.

Metsien Suomi saa jatkoa tänä keväänä, kun kampanjan viestit näkyvät toukokuussa katukuvassa ja monissa medioissa. Kampanjan teemana ovat uudet puupohjaiset tuotteet. Tarkoitus on herätellä suomalaiset huomaamaan, kuinka tiiviisti puu on arjessamme mukana. Metsien Suomen podcast on ottanut aiheeseen jo varaslähdön ja esittelee kolme puupohjaista innovaatiota jaksoissaan.

Share this post

About the author